Kontakt

Zdeněk Pumpr
Zachariášova 1
370 04 České Budějovice
Česká republika
mobil: +00420 723 082 366
tel.: +00420 387 435 579
e-mail: pumpr@volny.cz