Moje služby

PŘEKLADY ITALŠTINY

Jazyky, které překládám
Angličtina • Čeština • Italština

Moje překladatelské služby

Kromě všech typů textů z a do italštiny a kratších anglických textů, které překládám sám, zajistím u prověřených kolegů i překlady angličtiny, francouzštiny a němčiny.
Překlady z angličtiny do češtiny a z angličtiny do italštiny.

Související služby

• Zajištění tisku ve více kusech
• Expresní překlad
• Přepis a překlad z audio/video médiií
• Osobní doručení a vyzvednutí překladu
• Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím
• Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
• Překlady se soudním ověřením

NABÍDKA TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB

Jazyky, které tlumočím
Čeština • Italština

Tlumočnické služby

Tlumočení italštiny konsekutivní, simultánní i telefonické
Konsekutivní (následné) tlumočení
Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení
Soudní tlumočení
Doprovodné (informativní) tlumočení
Související služby
• Tlumočení po telefonu
• Tlumočení s výjezdem

JAZYKOVÉ KOREKTURY

Korektorské služby
Korektury rodilým mluvčím v případě textů do italštiny.

• Jazyková korektura rodilým mluvčím
• Slohová korektura jazykovým korektorem
• Předtiskové korektury